נמכר בבודד ולא כמארז.

נמכר כסט של

3 מברשות ניקוי


שלישיית מברשות ניקוי עץ

 20.00