wood color

מייפל

מידה

8 × 2.8 × 12.5 cm

לשימוש עם

צמח יבש ווקסים ומיצויים מוצקים ,שמן-שאינו מיועד לצריכה בבליעה או מהול בשמנים אחרים.

  • מצית טורבו
  • מתאמים ל18 מ”מ ו14 מ”מ.
  • 6 רשתות להחלפה
  • סטיק ערבוב אחד מפלדת אל-חלד ושניים מעץ
  • שני דיסקים חלופיים לתא המילוי

ראש אידוי למקטרת מים פליפ בריק...

 399.00