מספר פילטרים ביחידה

50

מדינת יצור

ספרד

סוג פילטר


פילטר נייר צר לגלגול Elements

 4.00

כל פריט רביעי מתנה