גודל נייר גלגול

כמות ניירות

300

צבע נייר


נייר גלגול 300 RAW בינוני 1/4 ...

 25.00