סוג טרפנים

Tangie, Skunk, Lemon Haze, Mango Kush

סוג הבלאנט

בלאנט עשוי מעלה טבק

סוג נייר

Type of terpenes

Lemon Haze, Mango Kush, Skunk, Tangie


זוג בלאנטים מוכנים למילוי מעוש...

 20.00