מדיניות פרטיות

 1. 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר (https://good-stuff.co.il/תנאי-השימוש-באתר/). מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ומשקיעה מאמצים רבים להגן על המידע שלהם.
  מטרת מדיניות זו היא להסביר לגולש/משתמש בצורה שקופה וברורה מהו הבסיס לעיבוד כל מידע שנאסף ממנו באמצעות גלישתו באתר, באיזה אופן ישתמש המידע? כאופן גילוי המידע לצדדים שלישיים והשימוש ב”עוגיות”, קבצים/תגיות באתר.  מפעילת האתר מחויבת להגן על המידע האישי של המשתמשים באתר באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים.  המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לשני המינים.

אישור המדיניות על ידי המשתמש:

 1. 2. השימוש באתר באמצעות רישום/גלישה/כניסה לאתר מהווים אישור מצד המשתמש כי קרא את מדיניות הפרטיות, והוא מסכים שמפעילת האתר תעשה שימוש במידע האישי שלו, לרבות עיבודו על פי תנאי מדיניות זו. על פי החוק, המשתמש אינו חייב לספק את המידע האישי אולם, אם לא יספק אותו לא יוכל להנות מהאתר. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאים אלה, הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

סוגי המידע:

 1. 3. מידע אנונימי אינו מאפשר לחברה לפנות אל המשתמש או אל זהותו, והוא אינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף בצורה פסיבית על פעילות המשתמש באתר, כגון נתוני שימוש.
 1. 4. מידע אישי הוא כל מידע הנוגע לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או שניתן לזיהוי במישרין/בצירוף נתונים נוספים שבידי מפעילת האתר או שיש לה גישה אליהם לדוגמא שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.

מסירת פרטים ומידע אישי:

 1. 5. הגלישה באתר אינה כרוכה במסירת מידע אישי ו/או רישום. אולם, בעת השימוש באתר (יצירת חשבון, פנייה בדואר אלקטרוני) ובכל כניסה לאתר, המשתמש מוותר על האנונימיות שלו כלפי מפעילת האתר.
 1. 6. באפשרות המשתמש באתר לבחור לא למסור למפעילת האתר מידע מסוים (לדוג’ שינוי הגדרת העוגיות, כפי שיוצג בהמשך), אם המשתמש יבחר לא למסור מידע לאתר תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם יוכל להשתמש. מפעילת האתר רשאית לאסוף את הפרטים והמידע שימסור הגולש אך ורק אם המידע נמסר על ידו בצורה וולונטרית לדוג’ מידע שהמשתמש מזין בעת שימוש באתר או תכתובת שהוא מנהל עימה.
   

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר:

 1. 7. כאשר הגולש משתמש באתר, מפעילת האתר עשויה לאסוף מידע על נוהגיו ביחס לשימוש באתר, העמודים בהם צפה, השירותים שעניינו אותו, נתוני כתובת האינטרנט ומקום המחשב שלו (IP address) באמצעותם ניגש לאתר, ועוד. מידע זה אינו מזהה אישית את הגולש, אך הוא עשוי לשמש לתפעול האתר והמוצרים המוצעים בו. מפעילת האתר רשאית להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים לאסוף ולנתח מידע סטטיסטי, אנונימי בקשר לשימוש באתר, לרבות מידע בנוגע לפעילות הגולש באתר.

השימוש במידע והעברתו לגורמים שלישיים:

 1. 8. מפעילת האתר תשתמש במידע האישי שימסור המשתמש אך ורק למטרה לשמה נמסר המידע לדוג’ בקשה להצטרף לרשימת תפוצה. מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש במידע לשם ניתוח נתונים וסטטיסטיקות, תחזוקה ושיפור האתר.
 1. 9. מפעילת האתר עשויה לשתף את המידע הנאסף עם קבלני משנה ו/או ספקי שירות העובדים עימה. אלה,  אינן רשאיות לשתף או להשתמש במידע שמפעילת האתר מספקת, המאפשר זיהוי אישי, שלא עבורה או לצורך תפעול האתר. 
 1. 10. מפעילת האתר לא תעביר את המידע האישי שמסר המשתמש ואת הפרטים שנאספו על פעילותו באתר, אלא במקרים הבאים:
  1. 10.1. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניתוח נתונים וסטטיסטיקות, תחזוקה ושיפור האתר;
  2. 10.2. במידה ויתקבל אצל מפעילת האתר דרישה של רשות המוסמכת לכך /או צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי.
  3. 10.3. במקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או יבצע עם האתר או בקשר עמו פעולות הנחזות על ידי מפעילת האתר כמנוגדות לדין, או ניסון לבצע פעולות כאלה.
  4. 10.4. בכל מקרה בו מפעילת האתר תסבור כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק חמור לגוף ו/או לרכוש של המשתמש ו/או של צד שלישי.
  5. 10.5. על פי בקשה מפורשת של המשתמש.

היכן נשמר המידע:

 1. 11. המידע שנאסף על ידי מפעילת האתר, נשמר במאגרי המידע שלה, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע בהתאם למפורט במדיניות זו, מידע נוסף עשוי להיאסף ולהישמר אצל חברות אחרות כגון חברות סטטיסטיקה. הסכמת המשתמש למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע מחוץ לגבולות ישראל.

עוגיות (Cookies):

 1. 12. עוגיות הן קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש באתר יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואילו חלק נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה של המשתמש. העוגיות מכילות מידע מגוון כגון דפים בהם ביקר המשתמש, מהיכן הגיע אל האתר, משך הזמן ששהה באתר ועוד. מפעילת האתר עשויה להשתמש בעוגיות, לשם לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, לצורכי אבטחת מידע ועוד.  
 1. 13. המשתמש באתר יכול למנוע קבלת עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו (מידע נוסף קיים בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף ניתן למחוק את העוגיות מהמחשב בכל רגע נתון. חשוב לזכור שמחיקה ו/או נטרול של העוגיות עלולים לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהתכונות ו/או השירותים באתר או באתרים אחרים.

אבטחת מידע:

 1. 14. מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לשמירה ואבטחה של המידע במערוכותיה. לכן, היא מפעילה יישומים ונהלים לאבטחת המידע לשם מזעור הסיכונים מפני גניבה, אובדן, פגישה או גישה בלתי מורשית למידע. למרות זאת, אין וודאות שמערכות אלה מבטיחות בצורה מוחלטת שמידע אישי לא ייגנב ו/או ייחשף ממאגרי המידע. לכן, מפעילת האתר אינה מתחייבת והמשתמש אינו יכול לצפות באופן סביר, שמערכות אלה תהייה חסינות מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהן. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, המשתמש מודע ומסכים למגבלות אלה.
 1. 15. אין במדיניות הפרטיות של מפעילת האתר כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

דיווח על פגיעה בפרטיות:

 • 16. הודעות הקשורות לפגיעה בפרטיות המשתמש בעת שימושו באתר, יש להפנות אל כתובת המייל של מפעילת האתר Goodstuff.il08@gmail.com.

זכות לעיין במידע:

 1. 17. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות”), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. כמו כן, רשאי אותו אדם במקרים מסוימים לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו ובעל המידע יפעל בהקשר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.

שינוי ו/או מחיקה של מידע מזהה אישית:

 1. 18. אם המשתמש באתר מעוניין לשנות ו/או למחוק מידע המזהה אותו אישית, הוא מתבקש להפנות אל כתובת המייל של מפעילת האתר Goodstuff.il08@gmail.com הודעה עם פרטיו המעודכנים.
 1. 19. אם המשתמש באתר מעוניין שהמידע המזהה אותו אישית יימחק, הוא מתבקש להפנות אל כתובת המייל של מפעילת האתר Goodstuff.il08@gmail.com הודעה בה ייפרט שהוא מעונין שמידע ספציפי השומר במאגרי מפעילת האתר יימחק וכן יתאר את המידע המבוקש. פעולה זו של המשתמש לא תשפיע על השימוש במידע שאינו מזהה את המשתמש אישית, ושנאסף בהתאם לאמור במדיניות זו. תשומת ליבו של המשתמש לכך שמידע הדרוש למפעילת האתר יישמר על ידיה על פי דין, אך לא ישמש לפניות אל המשתמש. 

שינויים במדיניות הפרטיות:

 1. 20. מפעילת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. ככל ויבוצעו שינויים, מפעילת האתר תפרסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר. על המשתמש האחריות לחזור ולקרוא במדיניות זו. המשך השימוש באתר לאחרי שינוי המדיניות, יעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת, ככל והמשתמש אינו מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

עמוד זה עודכן לאחרונה ביום 17.2.2021 

תפריט